Công Ty TNHH TM và Dịch Vụ THANH TUẤN GIA LAI

VP: 215 Trường Chinh, Trà Bá, Thành phố Pleiku, Gia Lai
CN2: 669 Phạm văn Đồng Yên Thế Thành phố Pleiku Gia Lai
Hotline: 0971 778 939
Kinh Doanh: 0982222747
Bảo hành: 0772243939
Mail: cptthanhtuan@gmail.com
Website: cameragialai.com.vn


LIÊN HỆ